Strona główna | O numerologii | Portret numerologiczny | Esencje i tranzyty | Numerologia partnerska | Imiennik

Moje menu

Logowanie
Rejestracja

Przykładowe analizy
Przykładowa analiza esencji i tranzytów


Esencje i tranzyty

Pierwsze imię: Anna
Drugie imię: Maria
Nazwisko: Nowakowska
  zmienione na Nowak w wieku 23 lat

rok urodzenia: 1976

Wiek: 0-1 Lata:1976-1977

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: A-M-N (1-4-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 1-4 Lata:1977-1980

Esencja: 5

Otwórz się na świat, przygody, samopoznanie. Postaw na różnorodność i doznania zmysłowe. Możesz mieć problemy z wyzwoleniem się, spełnieniem i możliwością wyjazdów. Naucz się ufać innym i akceptować zmiany, nie krzywdź innych i nie ograniczaj ich. Bądź mniej krytyczny i wyrozumiały. Zmiany, podróże, brak stałości i wolności.

Tranzyty: N-M-N (5-4-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

Wiek: 4-5 Lata:1980-1981

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-A-N (5-1-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

Wiek: 5-11 Lata:1981-1987

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-R-O (5-9-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 11-13 Lata:1987-1989

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: A-R-W (1-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 13-14 Lata:1989-1990

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-R-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 14-16 Lata:1990-1992

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-I-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 16-17 Lata:1992-1993

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: N-I-A (5-9-1)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

Wiek: 17-19 Lata:1993-1995

Esencja: 7

Dotyczy mądrości i wiedzy wewnętrznej, duchowej. Ta lekcja polega na wsłuchaniu się we własne wnętrze, wyciszeniu się i otworzenia umysłu. Będziesz musiał nauczyć się polegać na samym sobie i bycia samotnym. Zaakceptuj fakt, że poza fizycznością istnieje świat pozamaterialny, zaufaj wiedzy.

Tranzyty: N-I-K (5-9-2)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 2 poprzez harmonijną współpracę, dobre porozumienie, przyjaźń i otwartość na innych, wrażliwość i empatię.

Wiek: 19-23 Lata:1995-1999

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-I-O (5-9-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 23-24 Lata:1999-2000

Esencja: 7

Dotyczy mądrości i wiedzy wewnętrznej, duchowej. Ta lekcja polega na wsłuchaniu się we własne wnętrze, wyciszeniu się i otworzenia umysłu. Będziesz musiał nauczyć się polegać na samym sobie i bycia samotnym. Zaakceptuj fakt, że poza fizycznością istnieje świat pozamaterialny, zaufaj wiedzy.

Tranzyty: A-A-N (1-1-5)

W sferze fizycznej i mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 24-25 Lata:2000-2001

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: A-M-N (1-4-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 25-28 Lata:2001-2004

Esencja: 5

Otwórz się na świat, przygody, samopoznanie. Postaw na różnorodność i doznania zmysłowe. Możesz mieć problemy z wyzwoleniem się, spełnieniem i możliwością wyjazdów. Naucz się ufać innym i akceptować zmiany, nie krzywdź innych i nie ograniczaj ich. Bądź mniej krytyczny i wyrozumiały. Zmiany, podróże, brak stałości i wolności.

Tranzyty: N-M-N (5-4-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

Wiek: 28-29 Lata:2004-2005

Esencja: 3

Mówi o potrzebie nabrania pewności siebie, zdobycia sympatii otoczenia, oraz szukania możliwości wyrażania swoich potrzeb. Możesz przerabiać problemy w pracy i w życiu codziennym, jeśli będziesz przejmować się drobnostkami, plotkami oraz wdawał się w intrygi. Dotyczy komunikowania się, otworzenia na innych i aktywnego działania.

Tranzyty: N-A-O (5-1-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 29-34 Lata:2005-2010

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-R-O (5-9-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 34-35 Lata:2010-2011

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-R-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 35-37 Lata:2011-2013

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: A-R-W (1-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 37-38 Lata:2013-2014

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-R-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 38-39 Lata:2014-2015

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-I-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 39-40 Lata:2015-2016

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: N-I-A (5-9-1)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

Wiek: 40-42 Lata:2016-2018

Esencja: 7

Dotyczy mądrości i wiedzy wewnętrznej, duchowej. Ta lekcja polega na wsłuchaniu się we własne wnętrze, wyciszeniu się i otworzenia umysłu. Będziesz musiał nauczyć się polegać na samym sobie i bycia samotnym. Zaakceptuj fakt, że poza fizycznością istnieje świat pozamaterialny, zaufaj wiedzy.

Tranzyty: N-I-K (5-9-2)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 2 poprzez harmonijną współpracę, dobre porozumienie, przyjaźń i otwartość na innych, wrażliwość i empatię.

Wiek: 42-47 Lata:2018-2023

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-I-N (5-9-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

Wiek: 47-48 Lata:2023-2024

Esencja: 8

Musisz nauczyć się masz szacunku do wartości pieniądza i zrozumienia jego roli. Może dotknąć Cię bieda lub stracisz nagle łatwo zdobyty majątek. Ma to Cię nauczyć respektu do pieniędzy. Naucz się analizować swoje pochopne decyzje i nabierz pewności siebie. Związana jest z materializmem, władzą, pieniądzem, a nawet mistycyzmem.

Tranzyty: A-A-O (1-1-6)

W sferze fizycznej i mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 48-49 Lata:2024-2025

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: A-M-O (1-4-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 49-52 Lata:2025-2028

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: N-M-O (5-4-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 52-53 Lata:2028-2029

Esencja: 3

Mówi o potrzebie nabrania pewności siebie, zdobycia sympatii otoczenia, oraz szukania możliwości wyrażania swoich potrzeb. Możesz przerabiać problemy w pracy i w życiu codziennym, jeśli będziesz przejmować się drobnostkami, plotkami oraz wdawał się w intrygi. Dotyczy komunikowania się, otworzenia na innych i aktywnego działania.

Tranzyty: N-A-O (5-1-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 53-58 Lata:2029-2034

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-R-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 58-59 Lata:2034-2035

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: N-R-A (5-9-1)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

Wiek: 59-61 Lata:2035-2037

Esencja: 3

Mówi o potrzebie nabrania pewności siebie, zdobycia sympatii otoczenia, oraz szukania możliwości wyrażania swoich potrzeb. Możesz przerabiać problemy w pracy i w życiu codziennym, jeśli będziesz przejmować się drobnostkami, plotkami oraz wdawał się w intrygi. Dotyczy komunikowania się, otworzenia na innych i aktywnego działania.

Tranzyty: A-R-K (1-9-2)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 2 poprzez harmonijną współpracę, dobre porozumienie, przyjaźń i otwartość na innych, wrażliwość i empatię.

Wiek: 61-62 Lata:2037-2038

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-R-N (5-9-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

Wiek: 62-66 Lata:2038-2042

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-I-N (5-9-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

Wiek: 66-71 Lata:2042-2047

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-I-O (5-9-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 71-72 Lata:2047-2048

Esencja: 8

Musisz nauczyć się masz szacunku do wartości pieniądza i zrozumienia jego roli. Może dotknąć Cię bieda lub stracisz nagle łatwo zdobyty majątek. Ma to Cię nauczyć respektu do pieniędzy. Naucz się analizować swoje pochopne decyzje i nabierz pewności siebie. Związana jest z materializmem, władzą, pieniądzem, a nawet mistycyzmem.

Tranzyty: A-A-O (1-1-6)

W sferze fizycznej i mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 72-73 Lata:2048-2049

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: A-M-W (1-4-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 73-76 Lata:2049-2052

Esencja: 5

Otwórz się na świat, przygody, samopoznanie. Postaw na różnorodność i doznania zmysłowe. Możesz mieć problemy z wyzwoleniem się, spełnieniem i możliwością wyjazdów. Naucz się ufać innym i akceptować zmiany, nie krzywdź innych i nie ograniczaj ich. Bądź mniej krytyczny i wyrozumiały. Zmiany, podróże, brak stałości i wolności.

Tranzyty: N-M-W (5-4-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 76-77 Lata:2052-2053

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-A-W (5-1-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 77-78 Lata:2053-2054

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: N-R-A (5-9-1)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

Wiek: 78-80 Lata:2054-2056

Esencja: 7

Dotyczy mądrości i wiedzy wewnętrznej, duchowej. Ta lekcja polega na wsłuchaniu się we własne wnętrze, wyciszeniu się i otworzenia umysłu. Będziesz musiał nauczyć się polegać na samym sobie i bycia samotnym. Zaakceptuj fakt, że poza fizycznością istnieje świat pozamaterialny, zaufaj wiedzy.

Tranzyty: N-R-K (5-9-2)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 2 poprzez harmonijną współpracę, dobre porozumienie, przyjaźń i otwartość na innych, wrażliwość i empatię.

Wiek: 80-83 Lata:2056-2059

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-R-N (5-9-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

Wiek: 83-85 Lata:2059-2061

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: A-R-N (1-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 85-86 Lata:2061-2062

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-R-O (5-9-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 86-91 Lata:2062-2067

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-I-O (5-9-6)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 6 poprzez zżycie się z rodziną, pomoc innym, sukces zawodowy, pasje, odpowiedzialność, twórczość i wolność.

Wiek: 91-95 Lata:2067-2071

Esencja: 1

Naucz się być autonomicznym, pewnym siebie, niezależnym, gotowym do działania. Możesz mieć kłopoty z wiarą w siebie i odnalezieniem własnych potrzeb.

Tranzyty: N-I-W (5-9-5)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 9 poprzez empatię, altruizm, spełnienie, tolerancję, poświęcenie, niezależność, rozwój wewnętrzny, potrzebę służenia i bycia wolnym.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 95-96 Lata:2071-2072

Esencja: 7

Dotyczy mądrości i wiedzy wewnętrznej, duchowej. Ta lekcja polega na wsłuchaniu się we własne wnętrze, wyciszeniu się i otworzenia umysłu. Będziesz musiał nauczyć się polegać na samym sobie i bycia samotnym. Zaakceptuj fakt, że poza fizycznością istnieje świat pozamaterialny, zaufaj wiedzy.

Tranzyty: A-A-W (1-1-5)

W sferze fizycznej i mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

Wiek: 96-97 Lata:2072-2073

Esencja: 6

Dotyczy przerobienia problemów związanych z harmonią, estetyką miłością i odpowiedzialnością. Musisz nauczyć się obowiązkowości, wywiązywania się z obietnic zawodowych i rodzinnych. Naucz się szukać kompromisu w związku i relacjach rodzinnych. Bądź bardziej tolerancyjny. Ze względu na swoją lekcję karmiczną możesz przeżywać rozterki miłosne. Może brakować Ci zmysłu estetycznego lub artystycznego.

Tranzyty: A-M-A (1-4-1)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 1 poprzez osiągnięcie władzy, kierowanie ludźmi, wytrwałe dążenie do niezależności. Lubisz brać sprawy w swoje ręce, podejmować decyzje za siebie i innych nie przyjmując słów sprzeciwu.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

Wiek: 97-99 Lata:2073-2075

Esencja: 2

Uwydaczni się potrzeba nauki porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, panowania nad emocjami i okazywania uczuć. Możesz przerabiać teraz problemy małżeńskie i we współpracy z innymi. Powinieneś rozwinąć dar dyplomacji, taktu i rozumienia innych. Naucz się cierpliwości i dokładności.

Tranzyty: N-M-K (5-4-2)

W sferze fizycznej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.

W sferze duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 2 poprzez harmonijną współpracę, dobre porozumienie, przyjaźń i otwartość na innych, wrażliwość i empatię.

Wiek: 99-100 Lata:2075-2076

Esencja: 5

Otwórz się na świat, przygody, samopoznanie. Postaw na różnorodność i doznania zmysłowe. Możesz mieć problemy z wyzwoleniem się, spełnieniem i możliwością wyjazdów. Naucz się ufać innym i akceptować zmiany, nie krzywdź innych i nie ograniczaj ich. Bądź mniej krytyczny i wyrozumiały. Zmiany, podróże, brak stałości i wolności.

Tranzyty: N-M-N (5-4-5)

W sferze fizycznej i duchowej najlepiej zrealizujesz się jako 5 poprzez wolność, dynamizm, aktywność, zmiany, konsumpcyjny stosunek do życia, otwartość, potrzeba podróży - ciągłe zaspokajanie zmysłów.

W sferze mentalnej najlepiej zrealizujesz się jako 4 poprzez materializm, racjonalizm, praktyczność i dobrą pracę. Czujesz potrzebę stabilności, uczenia się i osiągania celów.


Stwórz swoją analizę
Sprawdź też


BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut